Broneerimistingimused | Kõveri puhkekeskus

  1. Puhkekeskuse territooriumi ja hoonete kasutamiseks palume teha broneering kodulehel www.koveri.ee või saata hinnapäring e-posti aadressile info@koveri.ee.
  2. Hinnapäringule vastuseks saadame kirjaliku pakkumise, milles on ära toodud puhkekeskuse kasutusse andmise ajavahemik, hind ja muud eritingimused. Pakkumise tegemisega ei võta puhkekeskus siduvaid kohustusi.
  3. Puhkekeskuse broneerimine toimub puhkekeskuse poolt kirjaliku kinnituse andmisega või väljastatud ettemaksuarve tasumisega. Ettemaksuarve tasumisega loetakse kliendi ja puhkekeskuse vahel sõlmituks leping, mille oluliseks osaks on lisaks eraldi kokkulepitud tingimustele ka broneerimistingimused ja puhkekeskuse kodukord. Kui klient ei tasu ettemaksuarvet sellel näidatud tähtajaks, siis broneering ei kehti.
  4. NB! Puhkekeskuse broneeringu tühistamisel, ettemaksu ei tagastata.
  5. Klient määrab ürituse toimumise eest vastutava isiku (kliendi esindaja). Kliendi esindaja peab ürituse toimumise päeval saabuma puhkekeskusesse 2 tundi enne ülejäänud osalejate saabumist, et võimaldada puhkekeskuse perenaisega kooskõlastada ürituse praktilised üksikasjad (mootorsõidukite parkimine, tubade jaotus jms).
  6. Kliendi esindaja kohustub tutvustama kõigile üritusel osalejatele Kõveri puhkekeskuse kodukorda.
  7. Kliendi ja/või selliste isikute, kelle eest klient vastutab, poolt tekitatud kahjude hüvitamine toimub kas sularahas kohapeal või puhkekeskuse poolt kliendile esitatud arve alusel.

Kinnitatud Kõveri Puhkekeskuse juhatuse 15.05.2013 otsusega.