Kodukord | Kõveri puhkekeskus

 1. Soovime pakkuda puhkekeskuse külalistele meeldejäävat viibimist Kõveri metsade keskel ning selleks palume kõikidel külalistel järgida üldtunnustatud viisakus-ja käitumisreegleid. Puhkekeskuse külalised on alati oodatud tagasi.
 2. Kodukorra järgimine on kohustuslik kõikidele külalistele puhkekeskuse territooriumil, väljaspool puhkekeskuse territooriumit palume arvestada maaomanike huvidega ning kasutada igamehe õigusi säästvalt ümbritseva keskkonna suhtes.
 3. Puhkekeskuse ruumide ja territooriumi üleandmisega loetakse, et Kõveri Puhkekeskus OÜ ja kliendi vahel on sõlmitud mitteeluruumide üürileping, mille täitmise eest vastutab puhkekeskuse üürinud isik (klient).
 4. Klient peab hoolitsema selle eest, et kõik tema poolt üritusele kutsutud või üritusele lubatud isikud täidavad kodukorra nõudeid. Puhkekeskuse ees vastutab kõigi selliste isikute käitumise ja selle tagajärgede eest klient.
 5. Külalisi võetakse vastu kokkulepitud saabumise päeval alates kella 14.00. Toad peavad olema koristatud, vabastatud ja võtmed üle antud kokkulepitud lahkumise päeval hiljemalt kell 12.00 Suurürituste puhul lepitakse külaliste saabumise ja lahkumise kellaajad eraldi kokku.
 6. Puhkekeskuse ruumid ja territoorium antakse külaliste kasutusse koos olemasoleva sisustusega ja koristatult. Puhkekeskuse koristamata jätmise korral lisandub koristustasu vastavalt hinnakirjale.
 7. Puhkekeskuse territooriumil ja matkarajal võib lõket teha selleks ettenähtud kohas, oma grilli kasutamises palume eelnevalt kokku leppida.
 8. Praht (eriti suitsukonid) palume visata selleks ette nähtud kohtadesse prügikastidesse.
 9. Puhkekeskuse territooriumil asuva tiigi kasutamine suplemiseks ja ujumiseks toimub omal vastutusel. Alla 7 aastastel lastel vette minek lubatud vaid vanemate järelevalve all.
 10. Tiigist kala püüdmiseks on vajalik puhkekeskuse esindaja luba. Kala püüda on lubatud vaid käsiõngega.
 11. Puhkekeskusesse toodud isiklike asjade kaotsimineku ja kahjustumise eest puhkekeskus ei vastuta.
 12. Puhkekeskuse külastajad peavad arvestama teiste keskuse külaliste huvide ja vajadustega.
 13. Mootorsõidukitega on keskuse territooriumil lubatud sõita ning neid parkida üksnes selleks ettenähtud kohtades.